Alle informatie over de bitcoin en de blockchain

Wat is een Bitcoin?

Bitcoin is een cryptocurrency, een digitaal notitie systeem waar transacties worden vastgelegd in een openbaar register beveiligd door cryptografische technieken. Cryptocurrency heeft geen rekening-nummers maar legt transacties vast, meer doet het niet. Dit gebeurt in een “Blockchain” op zodanige wijze dat het bedrag alleen opeisbaar is door de houder van de “sleutel”.

Een sleutel (Private Key) is binaire informatie die achteraf, op het moment van terugnemen van het bedrag, onomstotelijk verbonden kan worden met het “adres” van het bedrag, waardoor het naar een ander (bitcoin) adres gestuurd kan worden. Er kunnen alleen transacties binnen bitcoin gedaan worden van adres naar adres, die kunnen dezelfde eigenaar hebben maar het zijn verschillende adressen. Als je in Bitcoin wilt stappen worden er niet méér bitcoins gemaakt maar zal je ze van iemand uit de blockchain moeten kopen. Dat kan altijd voor de op dat moment geldende koers want daar is vraag en aanbod altijd in evenwicht. Wel is het zo dat het nivo van de koers (soms snel) kan veranderen.

Er zijn bedrijven die bitcoins tegen de dan geldende koers ”in kas” hebben en die aan jou kunnen geven als jij ze Euro’s (€) betaald. Er zijn ook bedrijven (vaak dezelfde) die online “wallets” aanbieden, deze kan je gebruiken als veilig & privé doorgeef of bewaar en betaal adres naar andere geld systemen (andere crypto of b.v. heen en terug naar €) maar vooral voor transacties tussen andere bitcoin adressen.

In de wallet kunnen onbeperkt inleg en opnames gedaan worden (mits voldoende saldo), binnen crypto’s vrijwel gratis maar heen en terug naar b.v. € of $ meestal tegen een klein vast bedrag (relatief goedkoop bij grotere transacties) en/of een iets ongunstiger koers, een goed bedrijf doet veel moeite om de transacties op alle mogelijke manieren veilig te houden en de transacties kosten ook moeite en (miniem) geld.

De blockchain

BlockchainDe blockchain zorgt er voor dat eenmaal vastgelegde transacties niet meer gewijzigd kunnen worden, er kunnen slechts nieuwe transacties worden toegevoegd. Het systeem is volledig openbaar en heeft geen eigenaar. Dit laatste zorgt er o.a. voor dat initieel opgestelde systeem afspraken niet gewijzigd kunnen worden. Wel kunnen er na algemene consensus, technische wijzigingen uitgevoerd worden zoals dataverwerking, beveiligingstechnieken etc. maar als daarna de voorgestelde wijziging niet door een meerderheid (van de miners, daarover later meer) geaccepteerd wordt komt de wijziging niet in effect.

Wat als het fout gaat?

Dat transacties niet meer gewijzigd kunnen worden houdt ook in dat transacties die “per ongeluk” naar een “verkeerd” adres gestuurd worden niet meer hersteld kunnen worden, want je bent niet in het bezit van de Private Key van dat andere adres. Slechts door welwillende actie van de houder van de private key van het “verkeerde” adres, die in vrijwel alle gevallen anoniem en niet benaderbaar is, kan een terugboeking uitgevoerd worden.

Voer dus nooit handmatig adressen in maar kopieer ze of scan de QR code ervan en check vóór versturen of je het gewenste adres gaat versturen, dat laatste zeker bij grote bedragen, voor het afrekenen van een broodje kaas is de schade niet zo groot. Het is wel zo dat een handmatig ingevoerd adres met wijziging van één of enkele karakters praktisch altijd een ongeldig adres geeft, in het adres zit een “checksum” waardoor adressen met “fouten” niet verwerkt kunnen worden.

Het kan echter zo zijn dat een kleine wijziging met een zeer grote onwaarschijnlijkheid toevallig een geldig adres geeft. De kans dat het toevallig geldige adres al in gebruik is, is dan ook weer een keer vrijwel nihil, het zal echter wel in de blockchain geaccepteerd worden.

Van dit adres is de Private Key onbekend en daarmee is het bijbehorende bedrag direct & onherstelbaar verloren net zoals het ook verloren is als je het naar een verkeerd adres stuurt, hier zal de eigenaar het dankbaar in ontvangst nemen als hij/zij het al merkt, je krijgt geen melding en verder geen actie ondernemen (er is niemand die komt klagen). Elk (nieuw) geldig adres wordt geaccepteerd en bevat initieel een waarde en vaak na gebruik niet meer, van zeer kort (seconden) tot zeer lang tot ∞. Adressen kun je zelf m.b.v. een veilig offline programma genereren en zo veel als je wilt.

Van elk geldig adres waarvan de private key niet (meer) te achterhalen is, is de in de Blockchain vastgelegde waarde niet meer overdraagbaar (je kunt er wel naar kijken maar nooit meer aankomen).

Een Private key die niet (meer) alleen van jou is geweest door tijdelijk verlies, tijdelijk onbeheerd is geweest, (mogelijk) afgekeken, gekopieerd etc. wel blijven bewaren maar nooit meer de betreffende public key benutten. Beter mee verlegen dan om verlegen. Kijk af en toe of er wat op is gekomen (in de Private key zit ook de Public Key) en breng dat naar een veilig adres, snel verdiend.

Wat zijn de kosten van transacties?

KostenBij het Bitcoin systeem is o.a. afgesproken dat er voor elke transactie een kleine vergoeding (fee) wordt betaald (niet verplicht) aan degene die de transactie in het blockchain vastlegt de “miners” en dat deze ook een klein beetje nieuwe bitcoins mag creëren. Vaak regelt de dienstverlener van een wallet de vergoeding (van jouw geld) of geeft een advies.

Als je (te) veel betaald doe je jezelf tekort maar het kan de verwerking wel versnellen. Doe dit als je echt haast hebt of er zeker van wilt zijn dat je belangrijke transactie wordt uitgevoerd. Als je geen of weinig vergoeding geeft kan het langer duren voor de transactie verwerkt wordt. Het komt ook (weinig) voor dat niemand de transactie in de blockchain vastlegt en daarmee is de transactie niet uitgevoerd (je weet echter niet snel (uren) wanneer dat is). Geef daarna een zelfde opdracht met wat meer fee en je kansen nemen toe.

Staat de waarde eenmaal in de Blockchain dan kost dit verder niets, al wil je voor een waarde van een miljard € bewaren, op één adres of op 10.000 adressen en het is volledig anoniem. En alleen de houder van de bijbehorende Private Key(‘s) kan de waarde(n) weer in roulatie brengen en als deze de Private Key ook niet meer heeft, ook hij/zij niet meer. Maak wel een overzicht van alle transacties die je hebt gedaan en met welke rede etc, er is geen “bank” die het voor je bijhoudt.

Hoe groot kan Bitcoin worden?

De creatie van nieuwe bitcoins door de “miners” neemt af naarmate er meer bitcoins in omloop worden gebracht. Hierdoor kunnen er nooit meer dan 21.000.000 bitcoins gecreëerd worden. Inschatting is dat dit ca. in het jaar 2140 zal plaatsvinden. Vóór die tijd kunnen degene die de transacties vastleggen (dit kan iedereen doen) de inspanning die het vastleggen kost (computer rekenkracht), compenseren door de waarde van de gecreëerde bitcoins en de transactie vergoedingen. Hierna zijn alleen de transactie vergoedingen compensatie voor het geleverde werk. Het Bitcoin register wordt “live” overal ter wereld bewaard en achteraf wijzigingen aanbrengen is onmogelijk.

De beperking tot 21 M bitcoins houdt niet in dat daarna het gebruik van Bitcoin niet meer kan toenemen omdat de waarde van de bitcoin vrijwel onbeperkt kan blijven groeien en daarmee de waarde van het hele Bitcoin systeem. Wel is het zo dat de kleinste eenheid waarmee (nu al) betaald kan worden is 1/100.000.000 (een honderd miljoenste) bitcoin. Mocht in de toekomst b.v. de bitcoin (per stuk) één miljoen € waard zijn dan kun je er nog steeds tot op de waarde van een eurocent mee betalen. Het bitcoin systeem “weet” niet wat de waarde van bitcoins is het registreert alleen bitcoins.

Kunnen regeringen of (centrale) banken Bitcoin tegenhouden/weigeren/verbieden?

Omdat niemand eigenaar is van crypto’s en niemand er controle over kan krijgen kunnen ook regeringen of centrale banken dit niet. Er is echter één stap waar (centrale) banken wel weer in het vizier komen en dat is als bitcoins weer omgezet worden naar fiduciair geld “vertrouwd geld” (Euro’s, Dollars, Yen’s etc.). Hier hebben centrale banken weer controle over, er is echter geen maatstaf hoe dit te waarderen (lees: belasten). Als ik al mijn bitcoins (in een onbekend verleden d.w.z het kan gisteren zijn geweest of 25 jaar geleden) heb verworven door verkoop van goederen waarover al belasting is betaald kan er geen 2e keer belasting over geïnd worden.

Ook over de Euro’s die het gekost heeft om de bitcoins aan te schaffen is belasting betaald, het was in oorsprong vrij besteedbaar (privé) geld anders kon je het niet naar de provider brengen. Omdat bitcoin adressen (en alle crypto’s) anoniem zijn kan onmogelijk achterhaald worden wat de oorsprong van de bitcoins is die aangeboden worden om in te wisselen en van wanneer de bitcoins oorspronkelijk Euro’s waren dus of er niet of weinig koerswinst gemaakt is.

Bitcoins kunnen ook uit een ander monetair systeem zijn gekomen (Renminbi (China), Saudi riyal, Roepia etc.). Kortom, elke belasting maatregel is ongegrond en dan nog, als iemand kan aantonen dat jij een bedrag op een adres hebt gezet wil dat niet zeggen dat het in jouw bezit is want als je de Private key niet meer hebt heb je ook geen beschikking over het bedrag.

De fiscus zal in dat geval moeten aantonen dat jij de betreffende Private key hebt en dat is nou net iets dat voor een buitenstaander onvindbaar is. In de toekomst zal er ongetwijfeld een crypto economie ontstaan en dan hoef je helemaal niet meer terug naar Euro’s en kun je al je dagelijkse zaken via crypto’s afhandelen.

Bitcoins zijn een vrije markt en oncontroleerbaar, belasting heffen over kapitaal wordt steeds meer een onzekere inkomstenbron en contraproductief omdat het het gebruik van fiduciair geld schaadt en daarmee de economie schaadt. Veel mensen proberen onder belasting op kapitaal uit te komen omdat dat hen hindert in het besteden ervan en daarmee schaadt het de economie.

Als geld geen geld meer kost is het ook niet meer nodig om het verborgen te houden van de schadelijke acties van fiduciaire systemen en kun je het uitgeven wanneer je wilt en dat kun je beter doen als je nog leeft anders is al dat geld evenveel waard dan niets (voor jou). Niet voor je erfgenamen, maar als die slim zijn gaan ze door met uitgeven anders hebben ze op het laatst hetzelfde probleem. Bitcoin en alle andere crypto’s hebben in ieder geval één (nu nog) revolutionaire eigenschap; het maakt het verschuiven/versturen van geld en de volledige eigen controle erover veiliger dan via centrale banken (want bij crypto’s geen centrale beheerder) dit in tegenstelling tot fiduciair geld gecontroleerd door overheden en gefaciliteerd door gecontroleerde banken.

Ook zijn crypto’s vrijwel kosteloos en vrijwel instantaan (direct) en naar elk crypto adres (zonder grenzen) ook het aantal te genereren adressen is per crypto vrijwel onbeperkt; iedereen kan makkelijk een miljard bitcoin adressen hebben, alleen het persoonlijk beheer daarvan wordt wat lastig.

Een andere toepassing van crypto’s is het beveiligen / vastleggen van gegevens: met b.v. Ethereum (ook een soort crypto) zou je tijdens een verkiezingsdag veilig kunnen stemmen of op een andere dag de aanschaf van een huis kunnen vastleggen of aan een loterij (zoals nu nog de staatsloterij) mee doen of een verzekering afsluiten die uitbetaald na een ramp of ander ongemak. Voor alles waar registratie en betrouwbaarheid mee gemoeid is kan de blockchain van crypto’s een uitkomst bieden en tegen een fractie van de huidige kosten, dat is ook een deel van het revolutionaire van de techniek van de blockchain.

Eerst hadden we persoonlijke verhalen, later brieven, toen kregen we boeken en kranten, gevolgd door (vaste) telefoon, daarna radio en televisie en FAX, daarna internet en crypto’s, allemaal dragers van informatie. Elke volgende stap reduceert het belang van de vorige techniek (de verhalen blijven) behalve de stap internet > crypto’s. Crypto’s zijn slechts één van de vele toepassing van internet.

Kan ik ook verdienen aan bitcoins?

Dat kan op twee manieren:
1 Zelf naar bitcoins “graven” (minen), dit vereist een grote investering en dan is het nog maar de vraag of je “er tussen” kunt komen. Bewaar dit maar voor later.
2 Naast betalen kun je ook handelen in bitcoins. De waarde van een bitcoin (en elke ander cryptocurrency) kun je uitdrukken in € en wereldwijd vooral in $. De koers varieert per seconde en kan soms grote sprongen maken (in elke tijdspanne; seconde, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren en zowel positief als negatief) afhankelijk van vraag en aanbod, meestal na “geruchten” (lees sentiment).

De bitcoin live koers is in de praktijk en zeker op korte termijn volkomen onvoorspelbaar. Dit geldt ook tussen verschillende crypto’s, hoewel die door intensieve onderlinge handel elkaar min of meer volgen. Omdat de verbonden kosten van handelen klein zijn kun je, als je op het juiste moment wisselt, interessante winsten behalen. Je kunt het handelen ook verregaand automatiseren (voor ervaren handelaren / programmeurs). Het blijft echter lastig om het juiste moment te kiezen of de juiste geprogrammeerde voorwaarde, en de verliezen kunnen ook aanmerkelijk zijn.

Achteraf kun je in de koersgrafiek makkelijk aangeven waar je had kunnen verkopen en later weer terugkopen: helemaal aan de uiterst rechtse kant van de grafiek, d.w.z. “life” kun je dat niet en gemiddeld gaat de koers daarna altijd omhoog of omlaag met voor beide ca. 50 % kans.

Tot nu toe vertoont de bitcoin koers t.o.v. de € en/of $ op lange termijn gezien een exponentiële groei en waarschijnlijk gaat dit nog wel even zo door. Je (reserve) euro’s in bitcoins stallen levert waarschijnlijk voorlopig op lange termijn meer op dan rente – (minus) inflatie van euro’s, dus na instappen niets doen geeft al voldoende winst zonder verdere kosten en als je het goed doet zonder risico.

Hoe kun je veilig bitcoins wegzetten?

Bitcoins kunnen jij of je erfgenamen o.a. op de volgende manieren verliezen:

  • Vergeten of verliezen van je paswoorden / Private Key’s
  • Geen toegang hebben tot jouw paswoorden / Private Key’s
  • Geen benul hebben van jouw paswoorden / Private Key’s
  • Inbraak in je huis en/of computer
  • Brand, natuur rampen, oorlog enz.
  • Computer problemen
  • Slim raden of via “brute force” (dat is ongeveer hetzelfde) achterhalen van je paswoorden
  • Geen kennis hebben van je “Hardware Key”
  • Beveiliging problemen met je online wallets (is al voorgekomen)
  • Het bewaren van een Private key achter een wachtwoord, hardware key o.i.d. is, in de praktijk en zeker op lange termijn, altijd riskant.

Een “Hardware Key” is een kastje formaat USB stick, waarmee je adressen en Private Key’s versleuteld worden bewaard. Bij verlies of diefstal kun je met een nieuw kastje en de geheime code alle gegevens weer terugkrijgen, de gegevens staan dus niet alleen in de Key maar weer bij een provider met wachtwoord en geheime code etc. Ook is vaak voor elke transactie verbinding nodig met de provider, via PC of smartphone. Als b.v. erfgenamen geen weet (meer) hebben van de Hardware Key en de toegang daartoe of de juiste geheime code, zijn alsnog de betreffende Bitcoins verloren.

Bitcoins kun je veilig weg zetten (in crypto jargon: cold storage) zonder dat ze door bovenstaand verlies van paswoorden of private key permanent verloren gaan. Je moet er vooraf wel wat moeite voor doen en je moet het zelf doen, maar met een half uurtje kun je jaren vooruit, gebruik hiervoor de onderstaande methode:

Huur bij een bank een kluisje, het kleinste formaat is meer dan groot genoeg. Ga een half uurtje aan de slag met een veilige computer (o.a. goede virus scanner) en printer en genereer enkele tientallen bitcoin adressen.

Doe dit pas als je al bekend bent met bitcoin en meerdere transacties hebt gedaan met bitcoins d.w.z. een klein deel van een bitcoin kopen met € en van je online wallet naar een andere wallets en terug etc. Neem gerust eens een kijkje bij Bitvavo, Nederlands grootste crypto exchange. Bekijk op deze website de bitcoin review.

De methode

Zorg dat je computer virus-vrij is en gebruik liefst een laser printer (zie stap 12).
Ga naar bitaddress.org en trek hierna je internet verbinding uit de computer en zet je modem uit. Maak pas weer verbinding met internet nadat je computer helemaal aan het eind van de procedure al is uit gezet, niet eerder!

Kies in bitaddress.org voor “Paper Wallet” en vink “Hide art?” aan. “Addresses to generate:” naar 8. “BIP38 Encrypt?” niet aanvinken en ook Addresses per page: 8. (7 is voor Amerikaans papier formaat, op A4 passen er 8).

Kies: Generate en er worden 8 nieuwe en unieke1 adressen gemaakt incl. Private Key.

Als alle (huidige en toekomstige) bewoners op aarde altijd elke seconde een miljard adressen zou aanmaken kunnen ze hiermee door gaan tot de wereld vergaat (en nog vééél langer, elders) zonder dat er een zelfde adres gegenereerd zal worden. Een Bitcoin adres is 256 bit groot = 2256 verschillende combinaties = 1077 = een 1 met 77 nullen = héél groot, als je het scenario uit de vorige regel er af haalt hou je nog 1040 over. (ik kan er een paar nullen naast zitten)

Druk de pagina 3 keer af (op drie A4’tjes) met de knop Print. Als je de keuze hebt in je printer-menu kies 3 afdrukken. Geef elk bitcoin adres een eenvoudige en voor jezelf en het nageslacht herkenbare naam met volgnummer b.v. Carla01 t/m Carla08, dat kan met pen, mooier is om ze met de printer op een lege plek midden tussen elke twee key’s af te drukken met een groot letter type (even oefenen/uitmeten waar de tekst moet komen staan).

Geef ook elke serie een volgnummer: zet midden onderaan Serie01 op alle drie de afdrukken. Maak met een tekstverwerker of teken programma een lege pagina waar, op acht juiste plekken de naam + volgnummer staan en onderaan het serienummer en haal de drie A4’tjes opnieuw door de printer met steeds de bijbehorende juiste tekst; voor deze drie A4’tjes steeds dezelfde tekst.

Je kunt meer adressen genereren en afdrukken (in drievoud) Carla09 t/m Carla16 etc.
Maak ook adressen (telkens 8, staat het op één A4’tje) voor personen die je vertrouwd en andersom, hun Private Key’s liggen straks in jouw kluis.

Zorg wel dat je voor elke nieuwe serie van 8 eerst op Generate drukt anders print je steeds opnieuw dezelfde adressen en schijf/print weer bij elk adres de naam b.v. CarlaJunior01 t/m CarlaJunior08 en midden onderaan Serie03 etc. Volg de serienummers consequent door onafhankelijk van de bedoelde personen, is later altijd makkelijk en helpt doornummeren bij een volgende sessie. Per elk persoon start wel opnieuw het volgnummer want dat is persoons afhankelijk.

Sluit je computer en printer af en als alles uit is; herstel de internet verbinding en start de modem.
Neem één pagina van de drie van elke serie en knip van beneden naar boven net links van het woord “Private Key:” de pagina in twee ongelijke stukken (knip niet door of vlak langs het kortere Bitcoin Adres). Op het smalle deel staat nu 8 keer het woord “Private Key:” en het laatste deel (ca. 10 karakters) van de Private Key en de Private key QR code. Het brede deel bevat nu het volledige Public Address met QR code en een groot deel van de Private Key.

Het smalle deel mag mee de kluis in of beter; moet vernietigd worden (versnipperen en door de WC). Van het brede deel de Private Key met een verse zwarte viltstift een paar keer doorstrepen. Dit deel bewaar je thuis, maak er eventueel kopieën van (zie stap 12), de Private Key’s zijn dan niet meer herkenbaar en zeker is dat er een flink deel van ontbreekt, check wel met je Smartphone of de kopie van de QR code nog leesbaar is anders zal je later het bitcoin adres moeten over typen. Dit deel van de afdruk mag je thuis onbeschermd bewaren.

Zet ze b.v. ook in een tekst bestand of spreadsheet (m.b.v. de QR code) incl. een afbeelding van de QR code, zodat je ze makkelijk kunt raadplegen. Je kunt ze ook aan vertrouwde personen geven (familie), misschien willen ze er wel een paar bitcoins op storten. Zorg er wel voor dat anderen (criminelen), of organisaties (overheid en fiscus) de adressen niet aan jou kunnen koppelen.

De andere twee afdrukken van elke serie met o.a. de complete Private Key en beide QR codes gaan de bankkluis in.

Als je thuis afdrukken hebt gemaakt met een Inkjet printer zijn de afdrukken gevoelig voor water, als je van de afdrukken een kopie maakt m.b.v. een laser kopieer/print machine zijn de afdrukken minder gevoelig voor water (check wel of de QR code op de kopie nog leesbaar is) trek vóór je met kopiëren begint de intranet/internet kabel uit de machine, van wie de machine ook is! en zet de laser machine direct na gebruik uit (= wissen van eventueel geheugen) check ook dat het laatste origineel niet meer in de machine zit, mocht je er achteraf achter komen dat dat wel zo is/was, die public key’s nooit meer gebruiken. Wel de betreffende Private Key’s bewaren, kun je er altijd vers opgekomen bitcoins weer van af halen. Vernietig daarna de Inkjet originelen op een definitieve manier (versnipperen en door de WC).

Je hebt nu in feite een aantal (tientallen) papieren wallets gemaakt geheel onafhankelijk van alles en iedereen, zelfs Bitcoin weet er niet van en dat verandert pas als je er een transactie mee doet. Het enige dat daarna bij Bitcoin en dus bij iedereen bekend is zijn 2 adressen elk 256 bits (0 of 1) lang , een getal (aantal Bitcoin), het transactie moment en een controle getal (de Hash).

Omdat het vanaf het moment van registratie in de Blockchain onherroepelijk vast ligt gaat iedereen er mee akkoord dat het in de toekomst echt geld kan vertegenwoordigen tegen de dan heersende wisselkoers naar b.v. Euro’s daarvóór blijven het niet meer dan ca. 800 bitjes die iedereen kan bekijken. Het is dus exact identiek aan papier geld (Euro’s, Yen’s of Roebels) met het enige verschil dat er bij Crypto’s geen beheerder is die in essentie kan, en daarmee: zal, manipuleren (de waarde van een euro wordt kunstmatig beheerst). Bitcoins zijn alleen afhankelijk van de waarde die alle eigenaren er aan willen geven uitgedrukt in de koers tijdens de transactie b.v. tijdens het betalen van een rookworst. Het systeem is zo opgezet dat er altijd schaarste aan bitcoins is en dat er maar een, vooraf bekend, gelimiteerd aantal (21 M) op de markt komen.

Er zijn straks van alle adressen die je aangemaakt hebt (liefst b.v. een stuk of 80, heb je voldoende voor enkele jaren of langer) geen Private Key’s meer buiten de bankkluis en je bewaart thuis alleen de Public adressen met gebruikersnaam & volgnummer. Het is niet erg dat je onderweg naar de bankkluis overvallen word of op een andere manier je A4’tjes kwijt raakt alleen mag je daarna in dat geval de adressen nooit meer gebruiken en heb je weer een half uurtje werk om nieuwe adressen aan te maken en alles te herhalen.

In de bankkluis liggen van elke serie twee afdrukken zodat je eventueel één afdruk tijdelijk naar huis kunt meenemen om een gebruikt adres leeg te halen m.b.v. de Private key. De andere afdruk blijft altijd in de bankkluis. Je kunt ook de papieren in de kluis laten en alleen de Private Key QR code scannen met je smartphone en die naar huis meenemen, niet echt heel veilig, tenzij je na het scannen in de bank je telefoon uit zet en uit laat tot kort voor de transactie.

Je kunt ook b.v. de gewenste QR code uitknippen (schaar meenemen) je gebruikt die Private Key daarna toch nooit meer, gooi voor de zekerheid daarna ook de Public Key weg, kun je er ook niet meer per ongeluk op storten want: zodra het adres leeg is, deze nooit meer gebruiken, het kan wel maar niet doen (je heb b.v. je private key al een keer over het net verstuurd!).

Je kunt ook buiten het bankgebouw met je Hardware key (als je die hebt) de transactie doen, ben je alleen afhankelijk van je Hardware key provider (“peer to peer” zoals Bitcoin bedoeld is). Laat de andere kopie van de Private Key wel in de bankkluis: mocht er ooit nog wat opkomen kun je het er altijd weer van af halen. Welke methode je ook gebruikt zorg er voor dat er geen Private Key buiten de bankkluis bewaard blijft: op papier, als bestand of in je Hardware Key (in de bankkluis is het nog veiliger dan op een Hardware Key).

Bron: https://www.cryptocurrencylivekoers.nl/