Hoe werkt de BKR codering

Achterstandscoderingen

Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) maakt inzichtelijk wie in Nederland welk krediet op zijn naam heeft staan. Om wie het gaat, blijkt uit de persoonsgegevens. Uit de kredietgegevens blijkt om welk krediet het gaat. De deelnemers (hypotheek – en kredietverstrekkers) zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij BKR.

Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van het soort krediet. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden.

Het melden van een achterstand heet een ‘Achterstandsmelding’.
In uw gegevens is deze zichtbaar met een ‘A’ bij het betreffende krediet.

Heeft u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in CKI.
Een ‘H’, van Herstel, bij het betreffende krediet geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt.

Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beëindigd, dan is alleen een einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen uw gegevens over het beëindigde krediet automatisch uit ons bestand.

Bijzondere codes

Naast de ‘A’ en de ‘H’ hanteert het BKR nog vier bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is.

Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

Code 2: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.

Code 3: Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.