Wat is een doorlopend krediet?

Bij een doorlopend krediet spreekt u een grens (limiet) af tot welke u, zonder toestemming vooraf, geld kunt opnemen. De bank kan een minimumlimiet hanteren. Maandelijks betaal t u ofwel een vast bedrag terug (doorgaans 2% van de kredietlimiet, lager is echter vaak mogelijk) of een variabel bedrag (bijvoorbeeld 2 % van het opgenomen saldo met een minimum van bijvoorbeeld €45,-). De rente betaalt u alleen over het opgenomen saldo en is altijd variabel. Eenmaal afgeloste bedragen kunt u direct weer opnemen. Voor deze lening is geen onderpand vereist.

Een doorlopend krediet is handig als u denkt voor onverwachte gebeurtenissen te komen staan: u moet plotseling naar het buitenland voor een ziek familielid, de waterleiding lekt of uw vakan tie val t duurder ui t dan gepland. In de offerte ziet u de theoretische looptijd: de bank gaat ervan uit dat u het totale bedrag in één keer opneemt, het ren tetarief niet wijzigt, dat u de termijnbedragen betaalt en niet extra aflost of opneemt. Wordt de rente hoger, dan is het aflossingsdeel in uw maandbedrag kleiner, en dus de looptijd van de lening langer.

Doorlopend krediet offertes

De laatste jaren schermen steeds meer aanbieders van doorlopend krediet met lage maandlasten. Zo is het bij een aantal kredietverstrekkers mogelijk de eerste vijf jaar alleen rente te betalen en daarna een percentage van de limiet of openstaande schuld.

Dit lijkt aantrekkelijk, maar pas op: hoe minder u per maand aflost, des te langer zit u vast aan de lening. Stel, u neemt een doorlopend krediet van €25.000 tegen 12% rente. Als u elke maand braaf 2% van de limiet aan rente en aflossing betaalt, maandelijks dus € 500, dan bent u na ruim vijfenhalf jaar van de schuld af. Maar kiest u ervoor om de eerste vijf jaar alleen rente te betalen (maandlasten €237) en daarna 1% van de openstaande schuld (minimumbedrag €100), dan zit u maar liefst 28,5 jaar vast aan de lening. Ruim vijf keer zo lang!

Ooit breekt er een moment aan dat de lening moet zijn afgelost. Afhankelijk van de geldgever is dat tussen uw 65″ en 75″ jaar. De maatschappij zal meestal zo’n vijf tot acht jaar eerder beginnen met het afbouwen van de lening. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld elk jaar een verlaging van de limiet met 20%, zodat na vijf jaar het krediet uitkomt op nul.

Tot voor kort was het risico van overlijden bij een persoonlijke lening of een doorlopend krediet altijd ‘gratis’ gedekt, tenminste tot een bepaalde leeftijd en beneden een maximumbedrag dat afhankelijk van de geldgever uiteenloopt van € 10.000 tot onbeperkt. Als de kredietnemer overlijdt, wordt de schuld automatisch kwijtgescholden. Nabestaanden zitten dan niet opgezadeld met een schuld. Deze overlijdensrisicoverzekering wordt steeds vaker geschrapt.

Dit drukt de tarieven, maar wie toch een overlijdensrisicoverzekering wil, kan uiteindelijk duurder uit zijn. Vindt u de dekking belangrijk, kijk dan naar de kleine lettertjes: wordt het hele bedrag kwijtgescholden afmaal’ een deel? Welke uitsluitingen hanteert de geldgever (bijvoorbeeld geen kwijtschelding bij zelfmoord; of geen kwijtschelding als onregelmatigheden in de aflossing hebben plaatsgevonden; of geen uitsluiting als de kredietnemer geen goede gezondheid genoot bij het afsluiten van het krediet).